2016 Πανευρωπαϊκό στη Θεσσαλονίκη - press conferance